Good story

Advertisements

ระบบนิเวศ (Ecosystems)

ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่ ระบบนิเวศนั้นเป็นแนวคิด (concept) ที่นักนิเวศวิทยาได้นำมาใช้ในการมองโลกส่วนย่อย ๆ ของโลกเพื่อที่จะได้เข้าใจความเป็นไปบนโลกนี้ได้ดีขึ้น ระบบนิเวศหนึ่ง ๆ นั้น ประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว พืชและโดยเฉพาะสัตว์ต่าง ๆ ก็ต้องการบริเวณที่อยู่อาศัยที่มีขนาดอย่างน้อยที่สุดที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อว่าการมีชีวิตอยู่รอดตลอดไป

                ยกตัวอย่างเช่น สระน้ำแห่งหนึ่งเราจะพบสัตว์และพืชนานาชนิด ซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริเวณน้ำที่มันอาศัยอยู่โดยมีจำนวนแตกต่างกันไปตามแต่ชนิด สระน้ำนั้นดูเหมือนว่าจะแยกจากบริเวณแวดล้อมอื่น ๆ ด้วยขอบสระ แต่ตามความเป็นจริงแล้วปริมาณน้ำในสระสามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยน้ำฝนที่ตกลงมา ในขณะเดียวกันกับที่ระดับผิวน้ำก็จะระเหยไปอยู่ตลอดเวลา น้ำที่ไหลเข้ามาเพิ่มก็จะพัดพาเอาแร่ธาตุและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เน่าเปื่อยเข้ามาในสระตัวอ่อนของยุงและลูกกบตัวเล็ก ๆ อาศัยอยู่ในสระน้ำ แต่จะไปเติบโตบนบก นกและแมลงซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกสระก็จะมาหาอาหารในสระน้ำ การไหลเข้าของสารและการสูญเสียสารเช่นนี้จึงทำให้สระน้ำเป็นระบบเปิดระบบหนึ่ง

หากมีแร่ธาตุไหลเข้ามาเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้การเจริญเติบโตของพืชเพิ่มมากขึ้น เช่น ไฟโตแพลงตันหรือพืชน้ำที่อยู่ก้นสระ ปริมาณสัตว์จึงเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อปริมาณสัตว์เพิ่ม ปริมาณของพืชที่เป็นอาหารก็จะค่อย ๆ น้อยลง ทำให้ปริมาณสัตว์ค่อย ๆ ลดตามลงไปด้วยเนื่องจากอาหารมีไม่พอ ดังนั้นสระน้ำจึงมีความสามารถในการที่จะควบคุมตัวของมัน (Self-regulation) เองได้ กล่าวคือ จำนวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในสระน้ำจะมีจำนวนคงที่ ซึ่งเราเรียกว่ามีความสมดุล

                สระน้ำนี้ จึงเป็นหน่วยหนึ่งของธรรมชาติที่เรียกว่า “ระบบนิเวศ” (Ecosystem) ซึ่งกล่าวได้ว่าระบบนิเวศหนึ่ง ๆ นั้น เป็นโครงสร้างที่เปิดและมีความสามารถในการควบคุมตัวของมันเอง ประกอบไปด้วยประชากรต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ไร้ชีวิต ระบบนิเวศเป็นระบบเปิดที่มีความสัมพันธ์กับบริเวณแวดล้อมโดยมีการแลกเปลี่ยนสาร และพลังงาน ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวชุมชนที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ชีวิตนั้นรวมกันเป็นระบบนิเวศ

  Continue reading

วงจรชีวิตของผีเสื้อ

ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช

น้ำ เป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืช  พืชต้องการน้ำเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

1. เป็นตัวทำละลายแร่ธาตุ   ปุ๋ย หรือธาตุอาหารต่าง ๆ ที่เราใส่ให้กับพืช พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ ถ้าไม่มีน้ำ เพราะพืชไม่มีปากเหมือนสัตว์  แต่จะใช้วิธีการดูดซึม (Osmosys) ผ่านรูเล็ก ๆ บริเวณรากขนอ่อน
2. ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  น้ำเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง หรือกระบวนการปรุงอาหารของพืช
3. ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในต้นพืช   การคายน้ำของพืชจะช่วยให้อุณหภูมิภายในต้นพืชลดลง ทำให้ไม่เหี่ยว  พืชจะคายน้ำออกทางรูใบ

การให้น้ำแก่พืช   
             ต้องดูชนิดของพืชที่ปลูกว่าต้องการน้ำมาก หรือน้อยแค่ไหน  การรดน้ำให้กับพืช ควรรด เวลาเช้า หรือเวลาเย็น ไม่ควรรดตอนเที่ยง

แสงแดด  มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  กล่าวคือ  พืชต้องใช้แสงแดดเป็นพลังงานใน  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (ปรุงอาหาร)  ถ้าไม่มีแสงแดด พืชปรุงอาหารไม่ได้  พืชก็ต้องตายไป  เราจะเห็นได้ว่า  พืชที่เราปลูกในที่ร่ม เช่นปลูกไว้ริมหน้าต่างในบ้าน  จะเอนออกไปทางหน้าต่างเพื่อรับแสง  พืชที่ปลูกใต้พืชใหญ่  จะมีลำต้นสูงชะลูด  เพื่อขึ้นไปรับแสงที่พืชต้นใหญ่บัง

ปุ๋ย
          พืชต้องการอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ต้องการน้ำ แสงแดด แร่ธาตุต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาหาร แร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชมีหลายชนิด เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แร่ธาตุอาหารต่างๆ เหล่านี้ พืชได้มาจากหลายทาง ที่สำคัญคือได้จากปุ๋ย ปุ๋ยให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช เพื่อใช้บำรุงลำต้นให้เจริญเติบโต และมีดอก มีผล ธาตุอาหารที่สำคัญ ได้แก่
                 1) ธาตุไนโตรเจน ช่วยสร้างความเจริญเติบโตของผล และช่วยให้ใบหรือส่วนที่ยังอ่อนของพืชมีสีเขียว
                 2) ธาตุฟอสฟอรัส ช่วยสร้างความเจริญของดอก และเมล็ด ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง ช่วยให้รากเจริญเติบโตได้เร็ว ทำให้ลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย ทำให้พืชดูดธาตุไนโตรเจนได้ดียิ่งขึ้น
                 3) ธาตุโพแทสเซียม ช่วยเสริมสร้างเปลือก และลำต้นให้แข็งแรง ช่วยในการสร้างแป้ง และน้ำตาล ช่วยให้พืชมีความต้านทานโรคได้ดียิ่งขึ้นสำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจน พืชได้รับในรูปของก๊าซไฮโดรเจน จะได้รับจากน้ำ ซึ่งพืชจะนำมาสังเคราะห์แสงให้เกิดผลิตผลเป็นแป้ง

This slideshow requires JavaScript.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!